Många Nyheter och  Info kommer  

OBS ny Hemsida  (klicka nedanför)

 

Så välkomna att titta in och uppdatera er.

Braliv med personal önskar er trevligt nytt år

TIENS PRODUKTER

KOMMER ATT          

FINNAS HOS GRÖNOTEKET
                                                          

sms   0707157841

Tel: +46 8 357172

......Välkommen

 

 

Hälsokontroll Tidsbokning

Ring 08 357172 eller

sms 0707157841

MVH Terapeut Solveig Togeretz

 Istället för kött

SE GOH

 

 

TIENS EVENT GREKLAND

 

INTROSPEKT

HÄLSOKONTROLL

 

NY HEMSIDA

   

  OM Hälsokontrollen se här.....

   

  Hämta all information från den mest tillförlitliga källan!

  INTROSPECT   HÄLSOKONTROLL

  De ryska Vetenskapmän har skapat en av de senaste uppfinningarna inom medicinen – en apparat för datorstödd test-diagnostik, känd under namnet Introspect. Den består av maskin- och programvara för test-diagnos och behandling. Komplexet Introspect är ett resultat av mångårigt samarbete mellan ryska forskare. Metoden bygger på analys av hjärnstammens elektromagnetiska svängningar som innehåller fullständig information om hela organismen. Informationen avläses med hjälp av speciella givare som fästes på huvudet på projektionsområdet för hjärnstammens elektromagnetiska strålning.
  Det speciella med Introspects test-diagnostik är att den visar sjukdomstillstånd på de allra tidigaste stadierna och kan även utföra följande:
  ge information om eventuell sjukdom i framtiden – på kort eller lång sikt,
  föreslå ett individuellt urval av ofarliga preparat som behandlar sjukdomen (örtmediciner och farmakologiska preparat),
  genomföra en kvantmedicinsk behandling av kroppens funktionella störningar, vilket verkar stärkande på kroppens immunförsvar så att patienten upplever en förbättring i sitt fysiska tillstånd och kan samtidigt på en färgskärm iaktta hur ett sjukt organ tillfrisknar under behandlingen.

  Introspect visar de begynnande stadierna i sjukdomstillstånd, när sjukdomen precis börjat utvecklas och de kliniska symtomen ännu är frånvarande. Sjukdomen testas på cellnivå, när den ännu inte går att upptäcka med andra metoder. Introspect testar mikrofloran i olika organ (bakterier, virus, svamp), vilket gör det möjligt för en specialist att föreskriva ett hälsoprogram som sätter stopp för sjukdomens vidareutveckling och övergång till det kliniska stadiet. På det sättet förebygger man effektivt en sjukdom genom att stoppa dess utveckling.
  Introspect–systemet avger ingen strålning och har ingen skadlig påverkan på organismen. Därför är denna typ av undersökning ofarlig även för barn och gravida kvinnor.
  Introspect ger oss en unik möjlighet att under endast en och en halv timme få en fullständig hälsoinformation som motsvarar undersökningar hos läkare från samtliga specialistkategorier och tiotals olika provtagningar!
  Patienten får se på färgskärmen sina organ ”inifrån”, eventuella sjukdomshärdar och samband mellan olika sjukdomar. OBERON tar fram en exakt diagnos utan komplicerade och dyra undersökningar.
  Låt Introspect ställa den rätta diagnosen åt dig!

   

  Introspect-principen

   

   

  Icke–linjära diagnosmetoder

  Allt levande på jorden, inklusive människan, lever och utvecklas i ett stort "hav" av elektromagnetiska vågor. Den naturliga radioaktiva och elektromagnetiska bakgrundsstrålningen är en självklar del av den och ett villkor för livets utveckling. Å andra sidan är människan själv en källa till akustiska och elektromagnetiska fält. Den mänskliga organismen i sin egenskap av ett "öppet system" samverkar ständigt med yttre elektromagnetiska fält. På det sättet sker ett informationsutbyte mellan oss och omgivningen.
  Varje organ och cell har sina egna specifika vågfrekvenser. Dessa karakteristika skrivs in i datorns minne och kan föras ut på skärmen i form av grafisk framställning som återspeglar organets eller vävnadens informationsutbyte med dess omgivning. Även varje sjukdomstillstånd karakteriseras av en egen grafisk framställning. I datorns minne finns lagrat ett stort antal sjukdomar som bedöms av Introspect i förhållande till patientens ålder, kön och andra faktorer.

  Apparatenläser av organismens vågfrekvenser för att sedan jämföra deras utseende med etalongerna (friska eller patologiskt förändrade vävnader eller infektioner). Likheten kan tydas som den mest sannolika sjukdomen eller sjukdomstendensen. Om flera sjukdomar finns samtidigt, genomför man differentierad diagnostik, eftersom apparaten klarar av att arbeta simultant.

  Användningsområden

  Introspect-komplexets huvudområden är:

   

  Att ställa diagnos för det funktionella tillståndet:

  Hos människans alla fysiologiska system: hjärt- och kärlsystemet, andningsorganen, mag- och tarmkanalen, det reproduktiva systemet, skelettet och musklerna, det endokrina systemet, synen och hörseln, nervsystemet, immunförsvaret samt sköldkörtelns, binjurarnas, hypofysens, bukspottkörtelns och könskörtlarnas tillstånd. Det finns också specialanpassad diagnostik för barn och gamla personer som fångar upp åldersförändringar,
  bestämning av uppkomsten av infektioner (bakterier eller parasiter),
  biokemisk blodanalys: blodvärde, sänka, hormonnivåer, halten av mikroelement, kromosomavvikelser, allergener. Alt detta utan några som helst blodprov eller andra tester.


  Individuellt preparatval (anpassat till patientens vågkarakteristika) och preparattestning med efterföljande kontroll av behandlingens effektivitet.
  Testning av läkemedel är en fantastisk möjlighet som denna metod ger. I Introspects databas finns lagrade vågfrekvenser för alla tänkbara medicinska preparat, vilket gör det möjligt att finna det effektivaste läkemedlet som passar exakt till patientens sjukdomsbild.

  Behandling med bioresonansmetoden

  Varje sjukdom kan beskrivas som en störning i organismens elektromagnetiska informationsutbyte. Den kan framkallas av olika störningskällor, vilka skapar disharmoniska, elektromagnetiska svängningar som hindrar organismens normala livsverksamhet. För att försöka eliminera dessa störningar kan man använda sig av fysikaliska lagar.
  Det enklaste är att använda sig av elektromagnetiska svängningar med omvänt tecken för att den algebraiska summan av de negativa och de positiva elektromagnetiska svängningarna ska bli noll. Läkaren F. Morell tillsammans med elektronikingenjören E. Rashe uppfann i mitten av 1970-talet en metod och en apparat som kallas MoRa just med ledning av dessa slutsatser. META-terapin (den informationella terapimetoden) är en vidareutveckling av MoRa-metoden. Den kan återuppbygga organismens normala livsverksamhet, både i fråga om akuta och kroniska sjukdomar. Under META-terapin repareras organismen med hjälp av diverse modulerade elektromagnetiska svängningar som produceras av Introspect.

  Fördelarna med Introspect

  Vilka är fördelarna med den nya diagnostiken? Varför är den så populär?

  Metoden är UNIVERSELL! Den kan användas för att lösa en stor del av medicinsk behandling. Den datorstödda diagnosen har tillgång till moderna medicinprogram. Den utför höginformativa undersökningar av människans hälsotillstånd och diagnostiserar sjukliga förändringar på deras allra tidigaste stadier.
  SNABBHET! Denna diagnostikmetod är ytterst bekväm för patienten. Den fordrar ingen förberedelse (fasta, lavemang eller intagning av toxiska preparat, m.m.). Tvärtom, det är bäst när patienten kommer i sitt normala, låt vara, sjukliga tillstånd. Det kommer bara att främja undersökningens tillförlitlighet.
  INDIVIDUELLT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT! Med stöd av uppgifter som Introspect inhämtar från patientens organism, anpassar datorn de läkemedel som lämpar sig för den aktuella behandlingen av påträffade sjukdomar och kroniska processer.
  KONTROLL! Nästa fördel hos metoden är kontrollfunktionen som visar hela processen, allt från tidigare resultat och prognostisering av sjukdomens utveckling till möjliga behandlingsmetoder.
  TERAPI! I apparaten finns en laser som kan användas för att utföra INDIVIDUELLT anpassad behandling i form av klassisk laserterapi för varje punkt, zon, organ eller system i organismen. Det unika är att man på samma gång kan kontrollera förloppet på skärmen i hela dess dynamik.
  SÄKERHET! Användningen av diagnostikapparaten innebär ingen radioaktiv strålning eller annan skadlig påverkan på organismen. Den kan ÄVEN användas när man undersöker gravida kvinnor, barn eller försvagade, sjuka personer.

  För specialister

  Den nyaste test-diagnostiken har väsentliga fördelar jämfört med de traditionella diagnostikmetoderna inom medicinen, såsom ultraljudsundersökningar och datorstödd tomografi, som den skiljer sig mycket ifrån.
  Introspect, till skillnad från ultraljudsundersökningar och datorstödd tomografi, använder sig inte av några högspänningsfält. Metoden passar för att studera metabolismen på cellnivå. Jämfört med alla övriga apparatbaserade diagnostikmetoder ger den en bild som ligger närmast den patologo-anatomiska. Detta faktum, tillsammans med säkerheten, är orsaken till dess snabba spridning.
  Användning av Introspect på sjukhus och inom friskvård tillåter en väsentlig reducering av undersökningstiden. Man bedömer på samma gång närvaron av olika sjukliga förändringar och samband dem emellan, samt om de undersökta organ, vävnader och system har anlag för dem.

  Introspect är avsedd att registrera förändringar i människans organ– och cellstrukturer.

  Med dess hjälp kan man:

  • få en kvalitativ bedömning av organismens funktionella tillstånd i form av topisk analys
  • kontrollera de olika terapeutiska metodernas resultat och effektivitet
  • bedöma organismens adaptiva förmåga
  • analysera dynamiken i förändringarna hos organismens funktionella tillstånd under behandlingens gång
  • finna den funktionella störningens primära härd
  • bedöma sjukdomens karaktär med hjälp av homeostasens huvudparameter.

  Apparaten Introspect innehåller en generator med bärfrekvensen 1,4 GHz, som tillåter att diagnostisera organmodeller med en säkerhet av 80-85%, cellstrukturer med 65-75% och Ett urvalsfilter för inkommande signaler filtrerar bort bruset vid registreringen av patientens informationssignaler. En resonanskamera ombesörjer testning av valfria kemiska och biologiska produkter och bestämmer hur de kommer att påverka patienten.
  Med hjälp av en laserscanner kan man tillämpa META-terapi på valfri punkt i organismen och samtidigt kontrollera resultaten på skärmen. Detta gäller för varje del av organismen och för varje preparat som finns i databasen, både organiska preparat, nosoder, farmakologiska läkemedel, homeopatiska preparat, kosttillskott, allergener och biokemiska substrat. Det är möjligt att skapa metasoder i direkt och inverterad form. Diagnostikens resultat kan skrivas ut på papper eller digitalt.

   

  Mer info kontakta GRÖNOTEKET 

  Tel:  +46 8 357172

  sms  0707157841

  Welcome To Our Company Braliv

   

   

  Hej och Välkommen till Grönoteket.

  Vi är ett företag som följer den intressanta allternativa medicinska utvecklingen för att uppnå  ett bra liv.

  Efter flera års erfarenheter är vi övertygade om att vi funnit vägen till företag med Människans Livskvalite´

  som mål.           

  Produktinfo klicka på Bilder.. 

  (20-46% rabatt) mm

  Med bra liv menar vi att fysiskt

  och mentalt må bra.

  Mer information och konsultation

  finns med länkar på respektive sida.

  OBS NY HEMSIDA

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Copyright ® 2003 CompanyName.com

   

  Ekologiska